top of page

Przykładowe omówione zagadnienia

Wśród ogromnej ilości filmów instruktażowych omawiam bardzo różne zagadnienia od instalacji, konfiguracji przez podłączenie do programowania.

Poniżej znajdziesz krótkie opisy filmów DIY dostępne na platformie.
Pełny bardzo szczegółowy opis wraz z filmami i materiałami dodatkowymi znajdziesz w sekcji "DIY" dostępnej po wykupieniu subskrypcji.

Pełny dostęp do platformy DIY oferuje na dziś:

186

nagrań wideo DIY

29

godzin nagrań DIY

> Lua HC2 - Motion Sensor i Dimmer 2 - wstęp-Omówienie logiki sceny
> Lua HC2 - Motion Sensor i Dimmer 2 - kodowanie-Napisanie sceny Lua z opóźnieniem wyłączenia światła po detekcji ruchu
> Lua HC2 - Motion Sensor i Dimmer 2 - kodowanie cd-Optymalizacja i testowanie sceny Lua
> Lua HC3 - Dodanie Motion Sensor-Przed napisaniem sceny Lua dla HC3 dodaje urządzenie
> Lua HC3 - Definiowanie warunku wywołania sceny Lua-Porównanie definicji wywołania sceny pomiędzy HC3 i HC2
> Lua HC3 - Napisanie sceny sterującej Dimmer-Utworzenie sceny Lua dla HC3, porównanie jej do sceny Lua dla HC2
> Quick App HC3 - Prezentacja urządzenia finalnego-Utworzenie urządzenia i określenie jego typu jako multilevel switch
> Quick App HC3 - Rozszerzenie głównych metod-Dodanie kodu do metod turnOn_Off i setValue, aby sterować Dimmer’em
> Quick App HC3 - Tworzenie indywidualnych przycisków-Napisanie metody do obsługi skokowej zmiany jasności
> Quick App HC3 - Optymalizacja kodu Lua-Porządkowanie kodu poprzez eliminowanie powtarzalnych fragmentów
> Quick App HC3 - Dodanie dynamicznego tekstu-Jak w interfejsie Quick App pokazać zmienny parametr lub tekst
> Quick App HC3 - Dodanie cyklicznej zmiany światła-Ustawienie interfejsu i napisanie kodu w Lua dla testowania zmiany jasności
> Quick App HC3 - Opóźnione wyłączenie światła-Napisanie kodu w Lua, po którym nastąpi automatyczne wyłączenie lampy
> QuickApp_vis_VD - Wprowadzenie-Porównanie konsoli użytkownika utworzonej dla systemu HC2 i HC3
> QuickApp_vis_VD - Prezentacja konsol-Przedstawienie widżetów dla obu systemów HC3 i HC2
> WallPlug - Usunięcie urządzenia-Jak prawidłowo usunąć Wall Plug z systemu Z-Wave dla centrali HC2
> WallPlug - Reset urządzenia-Jak zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych
> WallPlug - Dodanie urządzenia -Jak prawidłowo dodać Wall Plug do systemu Z-Wave dla centrali HC2
> Virtual Device - Import urządzenia -Jak zaimportować i prawidłowo dostosować urządzenie VD pod HC2
> Scena Lua - Import kodu sceny -Jak prawidłowo skopiować i dostosować kod sceny Lua dla centrali HC2
> QuickApp_vis_VD - Podstawowe różnice cz.1-Ułatwienia programistyczne, jakie daje Quick App
> QuickApp_vis_VD - Podstawowe różnice cz.2-Ułatwienia programistyczne, jakie daje Quick App
> Adaptery euFIX - Automatyczne podlewanie-Prezentacja urządzeń potrzebnych do automatyzacji nawadniania w ogrodzie
> Adaptery euFIX - Podtynkowe regulatory FIBARO-Szyna DIN z modułami FIBARO sterująca podlewaniem w rozdz. elektrycznej
> Adaptery euFIX - Rozdzielnie w ogrodzie-Elektryczna i wodna rozdzielenia w ogrodzie sterowana przez FIBARO
> Adaptery euFIX - Dodawanie Double Switch-Dodawanie Double Switch do systemu przez przyciski modułu euFIX
> Adaptery euFIX - Konfiguracja systemu podlewania-Jak sterować spryskiwaczami i ustawić harmonogramy podlewania_
> scene Activation vs Central Scene Event-O czym jest seria filmów DIY i jakie daje możliwości informacja o przyciskach
> scene Activation - Prezentacja rozwiązania-Dimmer 2) według zadanego opóźnienia przyciskiem
> scene Activation - Utworzenie Quick App-Implementacja w języku Lua opóźnienia wyłączenia lampy
> scene Activation - Utworzenie sceny blokowej i Lua-Scena blokowa i Lua triggerowna po naciśnięciu przycisku - Scene Activation
> scene Activation - Testy stworzonego rozwiązania-Usuwanie błędów w kodzie i testowanie opóźnionego wyłączenia lampy
> CentralSceneEvent - Dodanie Smart Module-Podłączenie Smart Module do przycisków wyłącznika rolet i dodanie do sieci
> CentralSceneEvent - Click 1x, 2x, 3x, Hold & Release-Przyciski ścienne Smart Module - Jak skonfigurować i napisać sceny
> CentralSceneEvent - Sceny i testy dla centrali HC2-Jak w Double Switch rozpoznać kiedy użytkownik wciska przycisk wyłącznika
> scene Activation - Sceny i testy dla centrali HC2-Jak w Dimmer 2 rozpoznać kiedy użytkownik wciska przycisk wyłącznika
> HC3_Start - Wprowadzenie-Omówienie zawartości pudełka z centralą HC3 firmy FIBARO
> HC3_Start - Diody i oznaczenia-Znaczenie diod przedniego panela i oznaczenia na spodzie centrali
> HC3_Start - Podłączenie centrali przez LAN-Sieć LAN i ewentualna zmiana adresowania na statyczne lub dynamiczne
> HC3_Start - Podłączenie centrali przez Wi-Fi-Podłączenie do sieci domowej centrali HC3 przy użyciu sieci Wi-Fi
> HC3_Start - Zmiana hasła i podpięcie do FIBARO ID-Zmiana domyślnego hasła dostępu i dodanie centrali do konta FIBARO ID
> HC3_Start - Prezentacja funkcji centrali HC3-Szybkie omówienie dostępnych funkcji centrali HC3
> Migracja_HC2 - Koniecznie zrób to przed migracją-Jak przygotować centralę HC2 do procesu przeniesienia urządzeń na HC3
> Migracja_HC2 - Migracja automatyczna-Jak powinna wyglądać migracja centrali HC2 do HC3 przez FIBARO cloud
> Migracja_HC2 - Tryb recovery centrali HC3-Jakie ma funkcje tryb recovery i jak przeprowadzić reset kompletny centrali
> Migracja_HC2 - Testowanie procesu migracji cz.1-Dodanie do pustej centrali HC2 urządzeń w trybie normalnym i security
> Migracja_HC2 - Testowanie procesu migracji cz.2-Migracja kilku testowych urządzeń dodanych w trybie security
> Dimmer 2 - Praca z wyłącznikami schodowymi-Sterowanie światłem w holu z dwóch niezależnych wyłączników ściennych
> Dimmer 2 - Wyłącznik schodowy nr.1-Demontaż i rozpoznanie okablowania, poszukiwanie fazy
> Dimmer 2 - wyłącznik schodowy nr.2-Demontaż i rozpoznanie okablowania pod kątem instalacji ściemniacza
> Dimmer 2 - Ustalenie żył pomiędzy wyłącznikami-Przedzwanianie przewodów
> Dimmer 2 - Rysuje pełny schemat podłączenia-Schemat podłączenia ściemniacza wraz z dwoma wyłącznikami schodowymi
> Dimmer 2 - Montaż wedle opracowanego schematu-Podłączanie przewodów dla wyłącznika ściennego nr.2
> Dimmer 2 - Podpinanie przewodów do wyłącznika-Podłączanie przewodów dla wyłącznika ściennego nr.1
> Dimmer 2 - Auto dostrajanie-Identyfikacja obciążenia
> Dimmer 2 - Dodawanie do systemu Z-Wave-Bezpośrednio z aplikacji na smartfon
> Dimmer 2 - Obowiązkowa konfiguracja-Określenie typu wyłączników ściennych oraz odblokowanie zacisku S2
> Dimmer 2 - Zamykanie wyłączników ściennych-Ułożenie przewodów w puszkach podtynkowych i mocowanie wyłączników
> Dimmer budzik - Prezentacja rozwiązania-Jak wykorzystać ściemniacz do rannego budzenia
> Dimmer budzik - Dodanie do systemu budzika-Import gotowego rozwiązania i jego konfiguracja w systemie HC2
> Motion Sensor - omówienie funkcji i montażu-Ile pełni funkcji, gdzie go zamontować, jak jest zasilany
> Motion Sensor - Dodawanie do sieci z app na smartfon-Pokazanie urządzeń podrzędnych
> Motion Sensor zabezpieczenie przed spadnięciem-Zobacz to zanim rozbijesz urządzenie o podłogę
> Motion Sensor - Dodawanie z centrali-Dodawania urządzenia do HC2 przez stronę www
> Smart Implant - Wprowadzenie-Typowe zastosowania i omówienie przewodów podłączeniowych
> Smart Implant - Sterowanie pilotem uniwersalnym-Sterowanie dowolnym urządzeniem z pilota połączonego z Smart Implant
> Smart Implant - Dodanie do sieci Z-Wave-Dodanie Smart Implant do sieci i konfiguracja wyjść do pracy impulsowej
> Smart Implant - Urządzenia podrzędne-Omówienie widocznych i ukrytych pod urządzeń Smart Implant
> Smart Implant - Konfiguracja wejść-Jak odseparować pracę wyjść binarnych Q1, Q2 od wejść binarnych IN1, IN2
> Smart Implant - Sceny Lua zabezpieczające markizę-Jak zabezpieczyć markizę przed rozwinięciem w złą pogodę
> REST API - Jak sterować dowolnym urządzeniem-Quick Apps wykorzystaj do integracji kosiarki Husqvarna z systemem FIBARO
> REST API - Jak napisać w Lua zapytanie ‘http_request’-Jak w FIBARO HC3 wysłać zapytanie do serwera i zinterpretować odpowiedź
> REST_API - Omówienie diagramu i dokumentacji API-Diagram wymiany informacji pomiędzy Quick App a serwerem Husqvarna
> REST_API - Programowanie Quick App - cz.1-Konfiguracja połączenia za pomocą REST API po stronie Husqvarna
> REST_API - Programowanie Quick App - cz.2-Wysłanie “http_request” z danymi logowania i otrzymanie token
> REST_API - Programowanie Quick App - cz.3-Wysłanie “http_request” celem odczytania stanu urządzenia
> REST_API - Programowanie Quick App - cz.4-Wysłanie “http_request” celem wydania komendy do urządzenia
> Double Switch 2 - Wstęp i omówienie podłączenia-Doprowadzenie żyły neutralnej z pobliskiego gniazdka elektrycznego
> Double Switch 2 - Podłączenie urządzenia-Doprowadzenie żyły neutralnej z pobliskiego gniazdka elektrycznego
> Double Switch - Dodanie do HC2 i HC3-Dodanie za pomocą aplikacji FIBARO for Tablet
> Integracja_REST_API - Monitoring poziomu cieczy-Pomiar poziomu cieczy w zbiorniku wody deszczowej lub w szambie
> Integracja_REST_API - Quick App-Zaprojektowanie interfejsu Quick App do odczytu danych z sondy SZ-02
> Integracja_REST_API - Request(options,success,error)-Kod Lua do pobierania danych pomiarowych urządzenia SZ-02 z serwera
> Integracja_REST_API - Parsowanie danych JSON-Jak parsować dane JSON przysłane w odpowiedzi przez zewnętrzny serwer
> Integracja_REST_API - Rozwiązanie dla centrali HC2-HTTP Request, parsowanie) i testowanie
> Instalacja_PV- Jak wykorzystać produkcję w 100%-Jak podgrzać wodę w basenie za darmo- Działający układ PV-grzałka elekt.
> Instalacja_PV- Jak wykorzystać produkcję w 100%-Czym można podgrzewać wodę do basenu, do C.W.U. i do C.O. za darmo-
> Instalacja_PV- Zawór antyskażeniowy to podstawa-Jak zapewnić separację brudnej wody basenowej od czystej wody pitnej-
> Instalacja_PV- Pierwszy etap instalacji hydraulicznej-Zakończenie prac hydraulicznych wraz z pompą hydrauliczną
> Instalacja_PV- Instalacja PV - Ręczny odczyt charakterystyki grzałki-Prąd lub moc pobierana przez grzałkę w funkcji wysterowania 0%-100%
> Instalacja_PV- Instalacja PV - Automatyczny odczyt charakterystyki-Specjalna funkcja do automatycznego pobierania charakterystyki grzałki
> Instalacja_PV- Instalacja PV - Wprowadzenie charakterystykido QA-Wyznaczenie funkcji matematycznej z próbek w arkuszu ‘Excel’ i ‘Numbers’
> Instalacja_PV- Integracja miernika MEW-01, cz.1-Instalacja miernika energii Zamel MEW-01 i konfiguracja środowiska Supla
> Instalacja_PV- Integracja miernika MEW-01, cz.2-Quick App odczytujący dane miernika energii Zamel MEW-01 po REST API
> Instalacja_PV- Integracja miernika MEW-01, cz.3-Quick App zmiana jednostek z kWh na Wh dzięki REST API centrali HC3
> Roller Shutter 2- Karnisz elektryczny Mio Decor-Omówienie elektrycznego podłączenia sterownika FIBARO z karniszem
> Roller Shutter 2- Podłączanie przewodów cz.1-Obróbka i podłączenie wszystkich wymaganych przewodów elektrycznych
> Roller Shutter 2- Podłączanie przewodów cz.2-Podłączenie wyłącznika ściennego
> Roller Shutter 2- Obowiązkowe ustawienia-Dodanie regulatora FIBARO do centrali HC2 i jego najważniejsze ustawienia
> Roller Shutter 2- Wstęp do programowania-Prezentacja rozwiązania ze scenami blokowymi_Lua i urządzeniem VD
> Roller Shutter 2- Budowanie sceny blokowej 1-Tworzenie sceny blokowej w HC2 i omówienie jej wyzwalaczy
> Roller Shutter 2-Konwersja na scenę Lua-Omówienie wygenerowanego kodu Lua i porównanie go do sceny blokowej
> Roller Shutter 2-Timery w scenach blokowych i Lua-Cykliczne wywołania funkcji związanych z czasem dla scen Lua
> Roller Shutter 2-Wstęp do regulacji automatycznej-Prezentacja sterowania karniszem w zależności od ilości światła w pokoju)
> Roller Shutter 2- Budowanie urządzenia wirtualnego-Stworzenie i oprogramowanie przycisków i suwaka dla ręcznego trybu pracy
> Roller Shutter 2- Jak zaimportować urządzenie wirtualne-Import i eksport gotowego urządzenia VD, które dostaniesz ode mnie
> Roller Shutter 2- Scena Lua i urządzenie wirtualne-Jak połączyć pracę urządzenia wirtualnego VD ze sceną Lua
> Roller Shutter 2 - Podsumowanie-Roller Shutter 2 - Podsumowani
> Panel SWIPE -Prezentacja możliwości panela SWIPE-Jak zwijać i rozwijać roletę za pomocą wirtualnej korbki SWIPE w praktyce
> Panel SWIPE - Budowa panelu i rodzaje gestów-SWIPE - zasilanie, wewnętrzny LED i przycisk B, dodawanie do sieci Z-Wave
> Panel SWIPE - Konfiguracja parametrów z centrali-Zamiana parametrów zaawansowanych i sposób wybudzenia panelu SWIPE
> Panel SWIPE - Sceny blokowe-Zdefiniowanie niezależnych scen blokowych dla gestów panelu SWIPE
> Panel SWIPE - Jedna uniwersalna scena Lua-Utworzenie jednej sceny Lua obsługującej wszystkie gesty panelu SWIPE
> Roller Shutter 2 - Dodanie urządzenia do sieci-Jak dodać Roller Shutter, aby móc sterować np. elektrycznymi roletami
> Roller Shutter 2 - Kalibracja rolety-Określenie trybu pracy i kalibracja rolety za pomocą przycisku serwisowego
> Roller Shutter 2 - Wyłącznik 3-pozycyjny-Jak działa i jest podłączany dedykowany włącznik roletowo-żaluzjowy
> Roller Shutter 2 - Zaawansowane ustawienia-Jakie ustawienia należy wykonać, aby roleta działała prawidłowo
> Roller Shutter 2 - Quick App i Lua cz.1-Omówienie podstawowych parametrów i funkcji gotowej aplikacji Quick App
> Roller Shutter 2 - Quick App i Lua cz.2-Konstrukcje czasowe setTimeout do automatycznego zamykania rolet
> Roller Shutter 2 - Quick App i Lua cz.3-Zastosowanie listy do kolejkowania elementów w celu wyświetlania tekstów
> Dimmer 2 - Switch 2 czy Dimmer 2 -Czym zastąpić tradycyjny wyłącznik światła w pokoju
> Dimmer 2 - Żyła fazowa i neutralna-Identyfikacja istniejących przewodów wyłącznika ściennego
> Dimmer 2 - Instalacja 2-przewodowa-Brak przewodu neutralnego-_zastosuj Dimmer
> Dimmer 2 - Podłączenie przewodów-Omówienie na schemacie i podłączenie zacisków ściemniacza
> Dimmer 2 - Pierwsze uruchomienie-Identyfikacja typu oświetlenia. Próba sterowania zwykłą żarówką LED
> Dimmer 2 - Dodawanie do sieci ZWave-Dodaję Dimmer do sieci przy użyciu aplikacji na smartfonie
> Dimmer 2 - Zamknięcie puszki podtynkowej-Koniec montażu ściemniacza Dimmer 2
> Dimmer2 - Ustawienia maksymalnej jasności-Co zrobić gdy pojawia się błąd “zbyt niski poziom zasilania_
> Bypass - Jako gwarancja komunikacji Z-Wave-Konsekwencje przepalenia żarówki sterowanej przez Dimmer
> Bypass - Bypass ze zwykłą żarówką LED-Bypass pozwala na pracę typu zał_wył z żarówką LED nieściemnialną
> Bypass - Konfiguracja Dimmer-Konieczne ustawienia, jakie należy wykonać przed podpięciem Bypass
> Bypass - Montaż-Instalacja Bypass i testy z Dimmer
> Piec_CO - Wstęp - Algorytm załączania pieca-Kiedy można wykorzystać algorytm zezwalający na pracę obiegu CO_
> Piec_CO - Przekazanie zezwolenia do kotła CO-Wysłanie zezwolenia na pracę pieca CO dzięki zastosowaniu Relay Switch
> Piec_CO - Schemat instalacji CO-Utworzenie sceny i omówienie pojęć na schemacie poglądowym
> Piec_CO - Konfiguracja termostatów w algorytmie-Konfiguracja dla typowych grzejników z termostatami Z-Wave
> Piec_CO - Konfiguracja zaworów w algorytmie-Konfiguracja dla zaworów-pieca, do którego są podłączone grzejniki
> Piec_CO - Konfiguracja dla grzania podłogowego-Konfiguracja niekompatybilnych termostatów z centralą FIBARO
> Piec_CO - Konfiguracja algorytmu w języku Lua-Co należy skonfigurować w kodzie sceny i jak to zrobić_
> Detekcja_okna - Automatyczne wykrywanie otwarcia-W jaki sposób Heat Controller wykrywa otwarcie okna w pokoju
> Detekcja_okna - Quick App w roli Window Sensor-Utworzenie Quick App wykrywającego otwarcie okna przez Heat Controller
> Detekcja_okna - Poprawa jakości kodu Lua-Zwiększenie odporności kodu na błędy np. rozładowanie Heat Controller’a
> Detekcja_okna - Dodanie Quick App do alarmów-Heat Controller częścią systemu antywłamaniowego dzięki definicji QuickApp
> Detekcja_okna - Test otwarcia okna i alarm-Testy Quick App_ detekcja otwarcia okna i wywołanie alarmu włamania
> Detekcja_okna - Fizyczny czujnik otwarcia okna-Scena Lua obniżająca nastawę Heat Controller’a po otwarciu okna
> Door_Window Sensor 2 - Zastosowanie-Prezentacja urządzenia i omówienie różnych zastosowań
> Door_Window Sensor 2 - Uwagi przed montażem-Jak prawidłowo zamontować, jak działa czujnik i pomiar temperatury
> Door_Window Sensor 2 - Dodanie do sieci Z-Wave-Dodanie przez stronę WWW centrali HC2
> Door_Window Sensor 2 - Montaż czujnika-Montuję czujnik tak aby wykrywał pełne jak i uchylne otwarcie okna
> Door_Window Sensor 2 - Wymiana baterii-Typy baterii zasilających dla różnych urządzeń FIBARO
> Flood Sensor - Budowa i zasada pracy-Listwa zaciskowa i sondy wykrywające zalanie
> Flood Sensor - Alarm zalania-Test zalania czujnika wodą
> Flood Sensor - Montaż nakładki na zawór wody-Wybór odpowiedniego miejsca na montaż nakładki i zapewnienie osiowości
> Flood Sensor - Dodanie do sieci nakładki na zawór-serwomechanizmu) dla zaworu wody
> Flood Sensor - Asocjacja z zaworem wodnym-Dlaczego nie można zastosować asocjacji z nakładką na zawór
> Flood Sensor - Scena blokowa odcinająca wodę-Jak utworzyć scenę blokową zamykającą zawór wodny i zatrzymać zalanie
> Flood Sensor - Scena Lua sterująca zaworem wody-Jak utworzyć scenę Lua zamykającą i otwierającą zawór wodny
> Flood Sensor - Testy systemu odcinającego wodę-Testowanie scen zamykających i otwierających zawór po wykryciu zalania
> Flood Sensor - Wyszukiwanie urządzeń danego typu-Jak znaleźć wszystkie urządzenia typu Motion Sensor w sieci Z-Wave
> Flood Sensor - Wyszukiwanie urządzeń bateryjnych-Jak znaleźć wszystkie urządzenia bateryjne w systemie
> Flood Sensor - Gotowość zaworu do pracy-Scena Lua utrzymująca gotowość zaworu odcinającego wodę do pracy
bottom of page