top of page

To jest strona "demo" przedstawiająca zakres poruszanych zagadnień.
Masz wykupiony abonament? Przejdź do działu dla subskrybentów.

 
Po wykupieniu subskrypcji uzyskasz dostęp do wszystkich materiałów przez menu "Filmy DIY", gdzie znajdziesz: filmy, opisy, linki, kody gotowych scen i forum).  Każda seria filmów ma 1 film demo dostępny po kliknięciu ikony "wideo" na stronie "Filmy DIY". 

Jak zrobić...?

Motion Sensor i Dimmer - jak przenieść i dostosować kod Lua z FIBARO Home Center 2 na FIBARO Home Center 3 - praktyczny poradnik

Motion Sensor i Dimmer (Lua w HC3)

Przenoszenie i dostosowanie kodu Lua z HC2 na HC3 na przykładzie opóźnienia wyłączenia światła tak długo jak jest wykrywany ruch

Opis

Główna idea

Tutaj dowiesz się jak rozpocząć pisanie sceny Lua dla nowej wersj centrali HC3. Opowiadam o nowym sposobie definiowania warunków wywołania sceny (conditions). 

Pokazuję jak pisać kod Lua i jak dodawać urządzenia FIBARO do nowej centrali na przykładzie Motion Sensor i Dimmer 2. Razem stworzymy bardzo użyteczną funkcjonalność: światło będzie ściecić tak długo jak będzie wykrywany ruch i wyłączy się automatycznie po ustaniu ruchu i odliczeniu określonego czasu np. 1 minuty. 

OBRAZ

 
projekt_edited.jpg
idea_edited.jpg

Uwaga

 

Obawiasz się samodzielnie przenieść istniejącą scenę w centrali HC2 do HC3?

Zobacz jak jak to robię na filmach. Nie jest to aż tak skomplikowane, o ile dobrze zrozumiesz ideę nowej definicji wywołania sceny (conditions) i zamienisz ":" na "." w kodzie sceny - i to cała tajemnica :-) 

Informacje dodatkowe

Moje zalecenia

 

Na szczęście już nie musisz się martwić zagadnieniem wykonywania sceny przez więcej niż jeden proces. (Jak to miało miejsce w centrali HC2, gdzie wymagana była konieczność użycia komend "fibaro:countScenes" i "fibaro:abort" - patrz filmy serii 1000).


Teraz w nowej centrali HC3 (w konfiguracji sceny) jest specjalne pole odpowiedzialne za określenie jak system ma się zachować, gdy kolejny proces próbuje rozpocząć wykonywanie sceny. 

Są dwie opcje:

  1. niedopuścić do tego, aby nowy proces rozpoczął wykonywanie sceny gdy ta jest już zajęta przez wcześniejszy proces

  2. pozwolić nowemu procesowi na rozpoczęcie wykonywania sceny od początku i natychmiast "zabić" proces, który wcześniej rozpoczął wykonywanie sceny

OBRAZ

 
kodowanie_edited.jpg

O filmach 

 

Poruszane tematy

Znajdziesz tutaj wyjątkową wiedzę jak zacząć przygodę z programowaniem centrali HC3 przy wykorzystaniu scen Lua. 

Duży nacisk kładę na nowy sposób definicji warunków wywołania sceny, który różni się diametralnie od tego co było wymagane (za pomocą znaków %%) w centrali HC2.


Pokażę Ci jak dodać Motion Sensor do nowej centrali HC3, jak napisać scenę Lua i jak ją testować z wykorzystaniem nowego okna debugowego. 


Dzięki tej serii dowiesz się jak przenosić sceny napisane już w systemie HC2 na nowy HC3.


A wszystko to pokażę na tym samym zestawie urządzeń co w serii filmów nr.1000, czyli na Motion Sensor i Dimmer 2. 

OBRAZ

 
video.png

Zastosowanie

Wykorzystasz wiedzę z filmów do tego, aby:

  • swobodnie pisać sceny Lua i sterować urządzeniami FIBARO pod centralą HC3

  • przenieść napisane sceny w systemie HC2 na nową centralę HC3

  • bezpośrednio wprowadzić w życie zademonstrowane przeze mnie rozwiązanie w swoim holu lub na schodach

  • poznać sposób, w jaki definiuje się triggery, czyli określa warunki wywołania sceny w centrali HC3

zastosowanie.png

Materiały dodatkowe do pobrania

Kod sceny (warunek i scena) przeniesiona z systemu HC2 na HC3

Forum

Szukasz dodatkowej pomocy?

Forum jest do Twojej dyspozycji!

bottom of page