top of page

Do listy filmów

Detekcja otwartego okna i obniżenie grzania przez Heat Controller

Seria nr.

670

Detekcja otwartego okna i obniżenie grzania przez Heat Controller

Wykrycie otwartego okna przez Heat Controller i wizualizacja otwartego okna za pomocą wirtualnego Window Sensor - Quick App.
Obniżenie nastawy termostatu przy wyłączonej automatycznej funkcji wykrywania otwartego okna w Heat Controller.

Forum

Pomiń opis, przejdź do filmów

Opis

Główna idea

 1. Nauczę Cię jak zbudować Window Sensor który nie jest fizycznym urządzeniem (Z-Wave). Za pomocą Quick App można odtworzyć dowolne urządzenie FIBARO, którego funkcjonalność określisz indywidualnie za pomocą kodu Lua. Razem zbudujemy Quick App, który będzie analizował wewnętrzne parametry Heat Controller po to, aby zobrazować otwarcie okna.

 2. Omówię gotowe rozwiązanie dla tych, którzy mają własny sposób rozpoznania otwarcia okna (np. przez Door/Window Sensor) tak aby w tej sytuacji także obniżyć parametry grzejnika/ów w pomieszczeniu.

Uwaga

Pamiętaj, że termostat taki jak Heat Controller to urządzenie bateryjne, co oznacza że jeśli wysyłasz do niego dowolny rozkaz czy to zmiany temperatury, czy zmiany jakiegoś parametru to transmisja nie dojdzie  natychmiast. Czasem musi upłynąć kilkadziesiąt sekund (nawet kilka minut) zanim nowe nastawy zostaną odebrane przez urządzenie.

Pamiętaj także aby pisać kod, który nie wymusza zbyt częstej komunikacji z Heat Controller'em bo każda nadmierna wymiana danych powoduje jego większe zużycie baterii, a co za tym idzie skrócenie czasu do kolejnego ładowania termostatu.

Uwaga: Nie wysyłaj do Heat Controller'a zbyt częstych nowych nastaw temperatury, gdyż to powoduje uruchomienie silnika głowicy celem otwarcia lub przymknięcia zaworu i wymaga największej energii, a w konsekwencji największego zużycia baterii.

Informacje dodatkowe

Moje zalecenia

Ograniczaj częstotliwość wykonywania pętli algorytmu do kilku minut. Nie ma potrzeby aby np. funkcja setTimeout() była wywoływana co kilka sekund! Rzadsze wykonywania programu Lua zapewni w przypadku pracy z Heat Controller'em jego mniejsze zużycie baterii i nie spowoduje wzrostu obciążenia centrali HC3 wykonywaniem kodu non-stop, a co za tym idzie nie przyczyni się do problemów z komunikacją po sieci  Z-Wave przez ciągłą transmisję poleceń.


Omówione w tej serii zagadnienia bardzo dobrze współgrają z opracowanym przeze mnie wcześniej algorytmem zarządzającym pracą kotła CO. Nowy poprawiony algorym jest dostępny tutaj:

https://www.portal.ztechnikazapanbrat.pl/filmpagescollection/650

"Kocioł/Piec CO - sterowanie zezwoleniem na pracę obiegu CO Seria nr. 650"

O filmach serii 

670

Poruszane tematy

 • Pokazuję jakie możliwości daje tworzenie swojego urządzenia Quick App na bazie jednego z typowych urządzeń FIBARO

 • Zrozumiesz jak Heat Controller zachowuje się po wykryciu otwartego okna

 • Przedstawię jak odczytać z dowolnego urządzenie podłączonego do centrali jego wszystkie parametry nawet te ukryte - niedostępne w ustawieniach zaawansowanych urządzenia

 • Pokażę gotowe rozwiązanie w sytutacji kiedy jest fizyczny czujnik otwarcia okna zamontowany na ramie okna (np. w celu monitorowania domu przez system antywłamaniowy), który bardzo prosto można wykorzystać do obniżenia parametrów grzejnika po otwarciu okna

 • Zademonstruję poprawioną wersję innej sceny odpowiedzialnej za zarządzanie zezwoleniem na pracę Kotła CO, która teraz uwzględnia wykrycie otwarcia okna

Zastosowania

Filmy tej serii wykorzystaj do tego aby:

 • zobrazować kiedy termostat - Heat Controller wykryje otwarte okno

 • podłączyć wykrycie otwarcia okna przez Heat Controller do systemu alarmowego centrali

 • nauczyć się tworzyć swoje uniwersalne urządzenia Quick App

 • zrozumieć jakie korzyści niesie określenie bazowego urządzenia przy tworzeniu Quick App

 • nauczyć się jak odczytywać dowolny parametr (nawet niedostępny w konfiguracji) urządzenia podłączonego do centrali

 • korzystać z API centrali HC3

 • zintegrować pracę fizycznego czujnika okna z grzaniem

Materiały dodatkowe

Do pobrania (kody źródłowe)

Mam dla Ciebie dwa kompletne rozwiązania gotowe do natychmiastowego uruchomienia na Twojej centrali HC3.

 1. Quick App będący czujnikiem wirtualnym Window Sensor, dzięki któremu zobrazujesz w systemie sytuację, w której Heat Controller wykryje otwarte okno. Dodatkowo Quick App pozwala na dodanie go do systemu alarmowego, przez co wykrycie otwarcia okna może być powiązane z alarmem przeciwwłamaniowym.

 2. Scena Lua umożliwiająca obniżenie nastaw Heat Controller'a (jednego lub wielu) po tym jak fizyczny czujnik Door/Window Sensor stwierdza otwarcie okna. Scena pozwala na dowolne konfiguracje i pokrywa sytuację, w której otwarcie jakiekolwiek okna w pomieszczeniu może zmniejszyć ogrzewanie jednego lub wielu grzejników.

Zalecam wykorzystać algorytm monitoringu i sterowania pracy wszystkich grzejników w tym podłogowych w domu opisany w serii 650.

https://www.portal.ztechnikazapanbrat.pl/filmpagescollection/650

Wymaga aktywnej subskrypcji do portalu

Pojęcia i znaczenia

Heat Controller - to nazwa termostatu oferowanego przez FIBARO w pełni kompatybilna z systemem HC3 i HC2. Wszystkie swoje testy i nagrania wykonałem przy udziale Heat Controller'a w wersji 4.7.


Forum

Do listy filmów

Wymaga aktywnej subskrypcji do portalu

Powiązane filmy DIY

Kocioł/Piec CO - sterowanie zezwoleniem na pracę obiegu CO

Sterowanie pozwoleniem na pracę kotła CO ze względu na zapotrzebowanie grzania przez termostaty grzejnikowe oraz grzanie podłogowe

Filmy DIY

Filmy DIY

Film przykładowy tej serii

Wymaga aktywnej subskrypcji do portalu

Zdjęcia powstałe podczas tworzenia serii

bottom of page