top of page

Do listy filmów

SWIPE - panel odczytujący gesty dłoni

Seria nr.

550

SWIPE - panel odczytujący gesty dłoni

Jak uruchomić SWIPE i odczytywać rozpoznane gesty np. do sterowania roletami

Forum

Pomiń opis, przejdź do filmów

Opis

Główna idea

SWIPE pozwala przypisać gesty ruchu dłoni (ruch w górę, dół, lewo, prawo, zgodnie i przeciwnie ze wskazówkami zegara) do różnych akcji. Np. można gest "do góry" połączyć z operacją podnoszenia rolet, a "w dół" z opuszczaniem rolet. Gesty "w lewo i prawo" można podłączyć do sterowania zasłonami  przez karnisz elektryczny, tak jak to opisałem w serii 530 "Roller Shutter 2 (Bloki i Lua w HC2)".


SWIPE pozwala z jednego panelu - sterować wieloma urządzeniami przy wykorzystaniu gestów ręki.

Uwaga

Panel SWIPE to uniwersalny zdalny sterownik (remote controller) który wymaga prawidłowego zrozumienia działania i odpowiedniej konfiguracji, ponieważ bez wnikliwej lektury dokumentacji FIBARO może przysporzyć "wiele problemów". Dlatego nagrałem kilka filmów instruktażowych pokazujących na co warto zwrócić uwagę, aby jak najszybciej zrealizować swoje sterowanie.

Informacje dodatkowe

Moje zalecenia

Zalecam podłączenie panelu SWIPE na stałe do zasilania, aby nie wymagał wybudzenia przed każdym gestem. Posługiwanie się panelem wymaga cierpliwości i dokładności przez co stanie się atakcyjnym narzędziem dla młodszych użytkowników smart-home.

Aby czas reakcji po wykonaniu gestu był jak najkrótszy należy wyłączyć rozpoznawanie gestów podwójnych i złożonych. Na samym początku podczas konfiguracji urządzenia zalecam uruchomienie wewnętrznej diody i zdjęcie maskownicy czołowej, tak jak to pokazałem w filmach.

O filmach serii 

550

Poruszane tematy

W filmach pokażę jak:

  • działa rozpoznawanie gestów oraz jak włączać gesty podwójne, okrężne i złożone

  • dodać urządzenie do sieci Z-Wave, a także jak wybudzić (wcale nie jest to takie oczywiste), aby panel przyjął każdą zmianę parametrów

  • pokażę sposób w jaki można programować panel przy użyciu przycisku serwisowego "B" i diody LED

  • omawiam dodawanie scen wykonywanych dla każdego gestu SWIPE oddzielnie

  • optymalizuję obsługę rozpoznawania wszystkich gestów do jednej uniwersalnej sceny 

  • napisać kod Lua dla usługi - "CentralSceneEvent", tej samej która pozwala rozpoznać ile razy zastał wciśnięty przycisk "Button" lub wyłącznik ścienny typu  "Dimmer", "Single/Double Switch".

Zastosowania

SWIPE zamontuj tam gdzie:

  • lubisz wykorzystywać gesty zamiast przycisków lub smartfonu do sterowania

  • kierunek gestu odpowiada czynności jaką chcesz wykonać, np. gest w lewo -> odsłonięcie zasłony, gest do góry -> podnoszenie rolety itp.

  • chcesz wyposażyć pokój w nowoczesne gadżety (SWIPE pełniący funkcję sterownika jest ramką na zdjęcie)