top of page

Do listy filmów

Smart Implant podłączony do pilota markizy przeciwsłonecznej

Seria nr.

420

Smart Implant podłączony do pilota markizy przeciwsłonecznej

Jak podłączyć Smart Implant do dedykowanego pilota innego urządzenia?

Forum

Pomiń opis, przejdź do filmów

Opis

Główna idea

Integracja z dowolnym urządzeniem obsługiwanym z pilota zdalnego sterowania  może być wyjątkowo prosta jeśli przejmiesz pracę pilota tego urządzenia. 

Wyobraź sobie sytuację, w której masz (tak jak pokazuję to w tej serii filmów) automatyczną markizę przeciwsłoneczną sterowaną na pilota z przyciskami: rozwiń, zwiń i zatrzymaj. Producent markizy nie przewidział możliwości podpięcia jej do sieci Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee ani nawet nie wyprowadził zewnętrznych wejść sterujących, tak jak to bywa często dla sterowników bram garażowych.


  • I co wtedy? 

  • Czy nie masz żadnych szans na podłączenie takiego urządzenia do inteligentnego domu?

Masz!


Wykorzystaj pilot zdalnego sterowania swojego urządzenia w sposób przedstawiony w tej serii filmów.

Uwaga

Smart Implant - bardzo użyteczne i stosunkowo niewielkie urządzenie I/O pracujące w sieci Z-Wave. Zasilane napięciem 9-30 V DC z wejściami binarnymi i analogowymi oraz wyjściami binarnymi. 

Idealne do odczytu temperatury medium płynących w rurach lub w kanałach wentylacyjnych dzięki współpracy z 6-cioma czujnikami typu DS18B20. Smart Implant pozwala na odczyt wilgotności przez czujnik DHT22.

Można nim także odczytać nastawę za pośrednictwem sygnału napięciowego 0-10V np z zewnętrznego zadajnika położenia/potencjometru. Pozwala na wysterowanie niewielkiego obciążenia podłączonego do bezpotencjałowych 2-óch wyjść binarnych o max prądzie i obciążeniu 150mA i 30V DC lub 20V AC.

Informacje dodatkowe

Moje zalecenia

Obciążalność wyjść Q1 i Q2 Smart Implant to zaledwie 150mA co oznacza, że nie można go podłączyć bezpośrednio do innego urządzenia wykonawczego - po takim zabiegu Smart Implant się spali!

Rozwiązaniem jest zastosowanie przekaźnika z cewką współpracującą z zasilaniem Smart Implant, czyli z zakresu 9-30V DC. Wtedy Smart Implant będzie sterował przekaźnikiem elektrycznym, przez którego tory główne można przepuścić wymagane inne zasilanie np. 230V do załączania światła lub  innego urządzenia.

O filmach serii 

420

Poruszane tematy

Ta seria filmów została nagrana na podstawie praktycznego zastosowania Smart Implant do sterowania silnikiem markizy przeciwsłonecznej sterowanej z pilota markizy. Smart Implant został tak podłączony do płyty elektronicznej pilota markizy, że 'przejął' naciskanie przycisków tego pilota. Dzięki temu wydając odpowiednie polecenie w sieci Z-Wave do wyjść Q1, Q2 Smart Implant 'naciskam' przyciski pilota markizy i w ten sposób rozwijam i zwijam markizę. Filmy pokazują krok po kroku jak zostało to osiągnięte.

Dodatkowo z filmach omawiam szerokie zastosowania Smart Implant i jego przewody podłączeniowe.

Zastosowania

Smart Implant wraz z wiedzą przestawioną w filmach wykorzystaj do:

  • pomiaru temperatury i wilgotności na rurach i w kanałach

  • sterowania dowolnym urządzeniem za pomocą jego pilota

  • automatycznego zwijania markizy przy załamaniu pogody

  • różnych zastosowań jakie dają wejścia analogowe i binarne

  • dodawania Smart Implant do sieci Z-Wave