top of page

Do listy filmów

Migracja

Seria nr.

2020

Migracja

Migracja urządzeń z centrali HC2 do centrali HC3 w praktyce

Forum

Pomiń opis, przejdź do filmów

Opis

Główna idea

Migracja została stworzona przez FIBARO aby umożliwić łatwe przejście z systemu opartego na centrali HC2 do HC3. Proces migracji sprawdziłem kilka razy i zarejestrowałem na filmach. W tej serii filmów DIY na podstawie moich zmagań i doświadczeń podzieliłem się tym co zaobserwowałem.

Uwaga

Migracja musi odbywać się przy zachowaniu wskazanych w instrukcji wersji firmware obu centrali i w obrębie jednego FIBARO ID. Oznacza to, że obie centrale muszą być podłączone pod tym samym identyfikatorem FIBARO ID.

Informacje dodatkowe

Moje zalecenia

Zalecam  przed rozpoczęciem migracji podłączyć centralę HC3 do sieci LAN.

Zalecam także wykonać backup w FIBARO cloud centrali HC2 (backup ten jest wymagany przed rozpoczęciem migracji) oraz wykonać backup lokalny centrali HC2. Po wykonaniu backup'u lokalnego centrali HC2 proponuję zgrać go do siebie na komputer, dzięki czemu zachowasz kopię swoich wszystkich scen, urządzeń wirtualnych, harmonogramów i innych nastaw.

O filmach serii 

2020

Poruszane tematy

W tej serii filmów znajdziesz przede wszystkim omówiony szczegółowo cały proces migracji i to w dwóch odsłonach. Jednej "nieudanej" - gdyż nie miałem odpowiedniej wersji firmware centrali HC3 co spowodowało, że ostatnia faza migracji się nie powiodła. W drugiej "odsłonie" powtarzam cały proces migracji od początku przy wykorzystaniu kilku urządzeń testowych.


Dowiesz się także do czego służy i jak uruchomić tryb recovery na centrali HC3.

Pokazuję jak przywrócić do ustawień fabrycznych centralę HC3 np. po odkupieniu używanej centrali.

Zastosowania

Umieszczone tutaj filmy DIY pomogą Ci w sytuacji gdy:

  • masz centralę HC2 i będziesz przenosił system do HC3

  • obawiasz się procesu migracji 

  • obawiasz się stracić dane i urządzenia z centrali HC2

  • odkupiłeś centralę używaną HC3 i musisz ją kompletnie wyczyścić

  • chcesz upgrade'ować centralę HC2 lub HC3 do najnowszej wersji firmware

  • chcesz poszerzyć wiedzę na temat głównego kontrolera systemu - centrali HC2 lub HC3

Materiały dodatkowe

Do pobrania (kody źródłowe)

W tej serii nie pisałem żadnego kodu.

Wymaga aktywnej subskrypcji do portalu

Pojęcia i znaczenia

Migracja - w odniesieniu do danych oznacza przeniesienie danych z jednego systemu do innego. Tutaj słowo migracja odnosi się głównie do przeniesienia urządzeń, które są podłączone do sieci Z-Wave centrali HC2 i zostają przeniesione do centrali HC3.

Forum

Do listy filmów

Wymaga aktywnej subskrypcji do portalu

Powiązane filmy DIY

Uruchomienie centrali HC3 po raz pierwszy

Jak podłączyć i skonfigurować centralę HC3

Filmy DIY

Filmy DIY

Film przykładowy tej serii

Wymaga aktywnej subskrypcji do portalu

Zdjęcia powstałe podczas tworzenia serii

bottom of page