top of page

Do listy filmów

Uruchomienie centrali HC3 po raz pierwszy

Seria nr.

2000

Uruchomienie centrali HC3 po raz pierwszy

Jak podłączyć i skonfigurować centralę HC3

Forum

Pomiń opis, przejdź do filmów

Opis

Główna idea

To jest seria filmów pokazująca co zrobić po kupieniu centrali. Objaśniam jak należy podłączyć centralę do sieci wewnętrznej typu LAN i Wi-Fi i  jak się do niej zalogować.


Odnośne migracji danych z centrali HC2  do HC3 będzie utworzona niezależna seria filmów.

Uwaga

Zwracam szczególną uwagę na to w jaki sposób centrala komunikuje się z użytkownikiem poprzez panel przedni LED. W sytuacjach nietypowych takich jak problem z przypisaniem adresu sieci domowej  rozwiązaniem jest analiza ozanczeń LED.


Informacje dodatkowe

Moje zalecenia

Koniecznie zmień hasło domyślne po połączeniu się z centralą HC3 i podłącz ją do FIBARO ID. Cały ten proces znajdziesz w załączonych filmach.

O filmach serii 

2000

Poruszane tematy

W tej serii filmów znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • jak podłączyć centralę do sieci LAN i Wi-Fi

 • przeprowadzę Cię przez cały proces podłączania centrali do Twojej sieci lokalnej

 • co zrobić jeżeli centrala była już używana przez inną osobę

 • co oznaczają diody na panelu przednim centrali

 • jakie czynności należy wykonać od razu po uruchomieniu centrali

 • jak połączyć centralę do FIBARO ID

 • jak upgradować centralę do nowej wersji firmware

 • do czego służą i jakie są nowe funkcje dostępne w centrali

Zastosowania

Dzięki tym filmom:

 • zdobędziesz umiejętność rozpoznania stanu centrali na podstawie wyświetlonych oznaczeń LED panelu przedniego.

 • wykonasz prawidłowy rozruch centrali po zakupie lub przejęciu od innej osoby

 • dowiesz się, do czego wykorzystać opisy na spodzie centrali

 • dowiesz się, dlaczego centrala HC3 nie jest widziana w sieci LAN lub Wi-Fi

 • podłączysz swoją centralę do FIBARO ID

 • zapoznanie się z podstawowymi funkcjami centrali HC3.

Materiały dodatkowe

Do pobrania (kody źródłowe)

W tej serii filmów nie tworzyłem żadnej aplikacji

Wymaga aktywnej subskrypcji do portalu

Pojęcia i znaczenia

Forum

Do listy filmów

Wymaga aktywnej subskrypcji do portalu

Powiązane filmy DIY

Migracja

Migracja urządzeń z centrali HC2 do centrali HC3 w praktyce

Motion Sensor i Dimmer (Lua w HC3)

Przenoszenie i dostosowanie kodu Lua z HC2 na HC3 na przykładzie opóźnienia wyłączenia światła tak długo jak jest wykrywany ruch

Quick App jako rozbudowany Dimmer (Lua w HC3)

Jak stworzyć własne urządzenie w centrali HC3 (nowy odpowiednik urządzenia wirtualnego - VD znanego z centrali HC2)

REST API - Husqvarna

Jak sterować dowolnym urządzeniem przez Internet

Filmy DIY

Filmy DIY

Film przykładowy tej serii

Wymaga aktywnej subskrypcji do portalu

Zdjęcia powstałe podczas tworzenia serii

bottom of page