top of page

Do listy filmów

Motion Sensor i Dimmer (Lua w HC3)

Seria nr.

1100

Motion Sensor i Dimmer (Lua w HC3)

Przenoszenie i dostosowanie kodu Lua z HC2 na HC3 na przykładzie opóźnienia wyłączenia światła tak długo jak jest wykrywany ruch

Forum

Pomiń opis, przejdź do filmów

Opis

Główna idea

Tutaj dowiesz się jak rozpocząć pisanie sceny Lua dla nowej wersj centrali HC3. Opowiadam o nowym sposobie definiowania warunków wywołania sceny (conditions). 

Pokazuję jak pisać kod Lua i jak dodawać urządzenia FIBARO do nowej centrali na przykładzie Motion Sensor i Dimmer 2. Razem stworzymy bardzo użyteczną funkcjonalność: światło będzie ściecić tak długo jak będzie wykrywany ruch i wyłączy się automatycznie po ustaniu ruchu i odliczeniu określonego czasu np. 1 minuty. 

Uwaga

Obawiasz się samodzielnie przenieść istniejącą scenę w centrali HC2 do HC3?

Zobacz jak jak to robię na filmach. Nie jest to aż tak skomplikowane, o ile dobrze zrozumiesz ideę nowej definicji wywołania sceny (conditions) i zamienisz ":" na "." w kodzie sceny - i to cała tajemnica :-) 

Informacje dodatkowe

Moje zalecenia

Na szczęście już nie musisz się martwić zagadnieniem wykonywania sceny przez więcej niż jeden proces. (Jak to miało miejsce w centrali HC2, gdzie wymagana była konieczność użycia komend "fibaro:countScenes" i "fibaro:abort" - patrz filmy serii 1000).


Teraz w nowej centrali HC3 (w konfiguracji sceny) jest specjalne pole odpowiedzialne za określenie jak system ma się zachować, gdy kolejny proces próbuje rozpocząć wykonywanie sceny. 

Są dwie opcje:

  1. niedopuścić do tego, aby nowy proces rozpoczął wykonywanie sceny gdy ta jest już zajęta przez wcześniejszy proces

  2. pozwolić nowemu procesowi na rozpoczęcie wykonywania sceny od początku i natychmiast "zabić" proces, który wcześniej rozpoczął wykonywanie sceny

O filmach serii 

1100

Poruszane tematy

Znajdziesz tutaj wyjątkową wiedzę jak zacząć przygodę z programowaniem centrali HC3 przy wykorzystaniu scen Lua. 

Duży nacisk kładę na nowy sposób definicji warunków wywołania sceny, który różni się diametralnie od tego co było wymagane (za pomocą znaków %%) w centrali HC2.


Pokażę Ci jak dodać Motion Sensor do nowej centrali HC3, jak napisać scenę Lua i jak ją testować z wykorzystaniem nowego okna debugowego. 


Dzięki tej serii dowiesz się jak przenosić sceny napisane już w systemie HC2 na nowy HC3.


A wszystko to pokażę na tym samym zestawie urządzeń co w serii filmów nr.1000, czyli na Motion Sensor i Dimmer 2. 

Zastosowania

Wykorzystasz wiedzę z filmów do tego, aby:

  • swobodnie pisać sceny Lua i sterować urządzeniami FIBARO pod centralą HC3

  • przenieść napisane sceny w systemie HC2 na nową centralę HC3

  • bezpośrednio wprowadzić w życie zademonstrowane przeze mnie rozwiązanie w swoim holu lub na schodach

  • poznać sposób, w jaki definiuje się triggery, czyli określa warunki wywołania sceny w centrali HC3

Materiały dodatkowe

Do pobrania (kody źródłowe)

Kod sceny (warunek i scena) przeniesiona z systemu HC2 na HC3

Wymaga aktywnej subskrypcji do portalu

Pojęcia i znaczenia

Forum

Do listy filmów

Wymaga aktywnej subskrypcji do portalu

Powiązane filmy DIY

Integracja REST API dla początkujących

Pomiar poziomu cieczy przez zewnętrze urządzenie IoT

Detekcja otwartego okna i obniżenie grzania przez Heat Controller

Wykrycie otwartego okna przez Heat Controller i wizualizacja otwartego okna za pomocą wirtualnego Window Sensor - Quick App.
Obniżenie nastawy termostatu przy wyłączonej automatycznej funkcji wykrywania otwartego okna w Heat Controller.

Kocioł/Piec CO - sterowanie zezwoleniem na pracę obiegu CO

Sterowanie pozwoleniem na pracę kotła CO ze względu na zapotrzebowanie grzania przez termostaty grzejnikowe oraz grzanie podłogowe

Motion Sensor montaż

Montaż i wielofunkcyjność Motion Sensora: czujnika detekcji ruchu (PIR), temperatury, jasności (Lux) i wstrząsów

Dimmer 2 montaż na schodach

Montaż i konfiguracja ściemniacza przy braku przewodu neutralnego. Obsługa dwóch wyłączników schodowych

Motion Sensor i Dimmer (Lua w HC2)

Inteligentne opóźnienie wyłączenia światła w HC2

SWIPE - panel odczytujący gesty dłoni

Jak uruchomić SWIPE i odczytywać rozpoznane gesty np. do sterowania roletami

Konsola do załączenia/wyłączenia światła o określonej porze

Gotowy sterownik (pod centralę HC2 i HC3) dla choinki na święta lub innego urządzenia. Informacja jak użyć Wall Plug. Porównanie Quick App (HC3) vs Virtual Device (HC2).

Flood Sensor i ochrona domu przed zalaniem

Czujnik zalania, monitoring wycieku wody i odcięcie dopływu wody do domu

Dimmer 2 montaż w pokoju

Montaż i konfiguracja ściemniacza przy braku przewodu neutralnego dla jednego wyłącznika ściennego

Quick App jako rozbudowany Dimmer (Lua w HC3)

Jak stworzyć własne urządzenie w centrali HC3 (nowy odpowiednik urządzenia wirtualnego - VD znanego z centrali HC2)

Filmy DIY

Filmy DIY

Film przykładowy tej serii

Wymaga aktywnej subskrypcji do portalu

Zdjęcia powstałe podczas tworzenia serii

bottom of page